Ke stažení

Výroční zprávy společnosti

Společnost Aisa International, s.r.o. splnila v roce 2022 podmínky podle čl. 12 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/2033 (IFR) pro to, aby mohla být považována za malý a nepropojený investiční podnik (OCP třídy 3) a zároveň v tomto období nevydávala nástroje vedlejšího kapitálu tier 1 (AT1), proto nemá povinnost za rok 2022 uveřejňovat informace podle části šesté IFR.